Releases


Versie Datum Omschrijving
4.3 20-06-2020
 • Technische aanpassing naar PHP 7.4.7
4.4 23-12-2018
 • Omzetting van Googlemaps v2 naar v3
4.3 14-08-2018
 • Technische aanpassing naar PHP 6.3.6
4.2 9-04-2018
 • Technische aanpassing naar PHP 5
4.1 15-02-2017
 • In verband met de gewijzigde interpretatiecriteria van BMP per 2017 zijn de tabellen met de criteria aangepast. Tevens is de link naar de nieuwe handleiding van SOVON opgenomen.
4.0 30-12-2013
 • Google heeft de API's van Google Maps ingrijpend veranderd van versie 2 naar versie 3. In verband hiermee was het noodzakelijk om de schermen aan te passen via welke waarnemingen en territoria ingevoerd kunenn worden. Het uiterlijk van de stippen is iets gewijzigd. Voor het overige is de werking ongewijzigd.
2.8 25-04-2011
 • Het is voortaan mogelijk om via het "dekkingspercentage" an te geven hoe volledig het gebied geteld is op een teldatum. Dit percentage wordt meegewogen bij de berekening van de opgebouwde normbezoeken. Het dekkingspercentage is standaard 100% en kan ook met terugwerkende kracht worden aangepast.
2.7 27-02-2011
 • Foutje hersteld bij de territoriumberekening van de Ransuil. In plaats van 2 is 1 territoriumindicerende waarneming voldoende voor een territorium.
2.6 14-02-2011
 • De coordinaten van de waarnemingen en territoria kunnen voortaan gedownload worden in een Excel bestand.
2.5 30-01-2011
 • De nieuwe datumgrenzen van de BMP per broedseizoen 2011 zijn opgenomen. De berekening over de jaren voor 2011 blijft hetzelfde.
2.4 19-12-2010
 • Op veler verzoek worden de territoriumstippen voortaan niet meer berekend op basis van de gemiddelde coordinaten van de waarnemingen van het territorium. In plaats daarvan wordt de stip gepositioneerd op n van de waarnemingen binnen het territorium. De waarneming met de hoogste categorie binnen de datumgrenzen wordt geselecteerd. Een nestvondst gaat dus boven een territoriumindicatie. Indien er meerdere waarnemingen binnen de datumgrenzen met de hoogste categorie zijn, dan geldt de vroegste waarneming.
2.3 4-09-2010
 • Vanuit het menu "Waarnemingen/soortoverzicht seizoen" kan een totaaloveroverzicht opgevraagd worden van het hele seizoen.
2.2.1 24-07-2010
 • Stipsymbool op de stippenkaart veranderd.
2.2 06-06-2010
 • Volgens de SOVON richtlijn mag de diameter van een territorium niet groter zijn dan anderhalf maal de fusieastand. Deze regel wordt vanaf deze release bij de berekening toegepast. In vergelijking met de rekenwijze van de vorige release levert dit in ongeveer 1 op de 1000 territoria een extra territorium op. Het verschil is dus minimaal.
 • De manier van vullen van de stippenkaarten is gebruikersvriendelijker gemaakt. Er is niet meer een aparte menukeuze waarmee dit uitgevoerd moet worden. In plaats hiervan hoef je alleen een vinkje aan te klikken op het scherm waar de territoria berekend worden. Het kopieren gebeurt dan rechtstreeks.
 • Enkele tekstuele wijzigingen in de handleiding voor het gebruik van BMP in combinatie met www.broedvogelkartering.nl toegevoegd.
 • Op de territoriumkaart is het symbool van het territorium veranderd van een vierkant in een omgekeerde druppel
2.1 05-03-2010
 • De teldatum kan voortaan gewijzigd of verwijderd worden. Vraag hiertoe de bevoegdheden van een beheerder aan bij de webmaster. De nieuwe keuzes verschijnen dan in het menu.
 • De Googlekaart met de grenzen van het gebied is direct zichtbaar zodra het gebied geselecteerd is. Het is dus niet meer nodig om eerst een teldatum op te voeren om deze kaart te kunnen zien.
 • Er is een handleiding voor het gebruik van BMP in combinatie met www.broedvogelkartering.nl toegevoegd.
 • Mailadres is veranderd in broedvogel@broedvogelkartering.nl
2.0 01-01-2010
 • Waarnemingen van verschillende jaren kunnen per gebied worden ingevoerd. Tot nu toe was het alleen mogelijk om waarnemingen van het broedseizoen 2009 op te voeren. Oude jaren kunnen vanuit het menu nog worden geraadpleegd en gewijzigd.
 • Diverse kleine verbeteringen.
1.0 01-06-2009
 • Bereken van territoria en opvragen stippenkaarten is mogelijk geworden. www.broedvogelkartering.nl is nu compleet.
0.9 01-03-2009
 • Opvoeren van waarnemingen is mogelijk.

Current PHP version: 7.4.28