Exporteren data


Ga naar het inlogscherm om in te loggen
Download een Excel bestand met territoria of waarnemingen:
 - Territoria: de coördinaten van de territoria ("stippenkaart")
 - Waarnemingen: de coördinaten van alle ingevoerde waarnemingen


Het formaat van de coordinaten is uitgedrukt in decimale WGS84. Om deze om te zetten naar de Nederlandse Rijksdriehoekcoordinaten kan de volgende spreadsheet worden gebruikt.excelo.