Broedvogelkartering via Googlemaps.

Via deze site kun je de resultaten van broedvogelkarteringen automatisch laten verwerken. Het werkt als volgt. De waarnemingen worden in het veld op de traditionele manier op een papieren veldkaart ingetekend. Vervolgens worden de waarnemingen ingevoerd via deze website.
De geautoriseerde waarnemers komen na inloggen automatisch terecht op een scherm met een Googlemaps-kaart van het vastgestelde telgebied. Het invullen geschiedt per soort en datum. Per waarneming moet telkens de categorie aangevinkt worden (paar, territoriaal, nestvondst etcetera). Ook kan een notitie worden toegevoegd over bijvoorbeeld het gedrag of het aantal eieren. De interface van Googlemaps is zodanig ontworpen dat eenvoudig grote hoeveelheden waarnemingen ingevuld kunnen worden. Voor het overige lijkt de interface op die van www.waarneming.nl. De co÷rdinaten van de waarnemingen worden geregistreerd in de database en kunnen later worden opgevraagd in de vorm van een soortenkaart. Aan het eind van het broedseizoen worden automatisch de territoria bepaald,via een berekening die is gebaseerd op het nearest neighbour principe. Hierbij wordt automatisch rekening gehouden met de soortspecifieke parameters zoals de datum van de waarneming, de onderlinge afstand (fusieafstand) en het soort gedrag. Het resultaat van de berekening is direct op een territoriumkaartje op het scherm te zien. Een overzichtelijke stippenkaart kan vervolgens eenvoudig gegenereerd worden voor de eindrapportage van de inventarisatie.

Om te kunnen werken met broedvogelkartering.nl moet je het volgende doen:
(1) Maak een account aan via menu Inloggen/Nieuw aanmelden.
(2) Stuur een mail naar de broedvogel@broedvogelkartering.nl waarin je opgeeft welk gebied je wilt inventariseren en je accountnaam
(3) De webmaster registreert het gebied in de database en koppelt je account aan dit gebied. Je ontvangt een mail als dit is gedaan.

Je kunt nu gebruik maken van alle mogelijkheden van broedvogelkartening.nl, nadat je bent ingelogd met de gebruikersnaam en wachtwoord.
In 2009 is een aantal pilots uitgevoerd in het Gooi door de Vogelwerkgroep het Gooi en Omstreken. Het resultaat kun je bekijken op www.vwggooi.nl.

Om het uit te proberen kun je gebruik maken van de volgende testusers en wachtwoorden. De telgebieden zijn fictief en de ingevoerde testgegevens worden zo nu en dan geschoond. Je kunt de volgende gebruikersnaam/wachtwoord combinaties gebruiken:
Gebruikersnaam: visdief    Wachtwoord: test
Gebruikersnaam: grasmus  Wachtwoord: test
Gebruikersnaam: korhaan  Wachtwoord: test
?>